Våra tjänster

Företagsflytt

Kalles har lång erfarenhet från företagsflyttar – allt från enmansföretag till större offentliga verksamheter. Vi anpassar arbetet efter er verksamhet och minskar på så sätt ert produktionsbortfall så mycket vi kan. För att vi ska kunna utföra en företagsflytt så rationellt som möjligt har vi den kompetens, de resurser, den tekniska utrustning och de specialutrustade lastbilar som krävs.

Det ska vara enkelt

Vi hjälper till att organisera flytten så att den sker så smidigt som möjligt. Bland våra kunder finns privata företag, statliga verk, myndigheter, kommuner med flera. Kunder som uppskattar en professionell flyttfirma.