Företagsflytt

Kalles har lång erfarenhet från företagsflyttar – allt från enmansföretag till större offentliga verksamheter. Vi kan utföra arbetet på tider som stör den er verksamhet så lite som möjligt och därmed minskar produktionsbortfallet.

För att vi ska kunna utföra en företagsflytt så rationellt som möjligt har vi den kompetens, de resurser, den tekniska utrustning och de specialutrustade lastbilar som krävs.Kalles företagsflytt

Det ska vara enkelt

Vi hjälper till att organisera flytten så att den sker så smidigt som möjligt. Bland våra kunder finns privata företag statliga verk, myndigheter, kommuner med flera. Kunder som uppskattar en professionell flyttfirma.

Kalles är medlem i Svenska Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) samt FEDEMAC.

Prisförfrågan företagsflytt (Steg 1 av 4)

Flyttar från


Prisförfrågan företagsflytt (Steg 2 av 4)

Flyttar tillPrisförfrågan företagsflytt (Steg 3 av 4)Tack för din förfrågan. Vi återkommer till dig via e-post inom kort. Inte fått något mail? Kontrollera skräpposten.