Transporter

Vi utför transporter i hela Sverige och på Nordkalotten. Totalt har vi ett 30-tal fordon, allt från budbilar till fullstora ekipage. Oavsett om det gäller brådskande bud, långväga transporter, ömtåligt gods eller specialtransporter så tillgodoser vi dina behov. Vi utgår från Stockholm, Sundsvall, Umeå och Luleå.

Det är väl ingen konst?

Kalles har lång erfarenhet av specialtransporter av konstföremål och antikviteter. Vi vet vad det innebär att transportera föremål som kan vara näst intill ovärderliga. Våra medarbetare har den kunskap som krävs och bilarna är specialutrustade för att klara den här typen av specialtransporter. Vi transporterar såväl enstaka konstföremål som hela utställningar över hela världen.

Om ni ska ut på turné

Vi är ofta anlitade för transport av teaterdekor samt ljus- och ljudanläggningar. Förutom själva transporten kan våra chaufförer vara behjälpliga vid bygge och rivning av bland annat scener.
Kalles transporter

Teknisk distribution

Vi utför transport av kopieringsmaskiner, datorer och annan känslig elektronisk utrustning. Förutom själva transporten kan vi också hjälpa till med inbärning, avemballering samt bortforsling och källsortering av emballage.

Våra bilar är utrustade för att klara specialtransport av oemballerad utrustning. För vissa kunder har våra chaufförer utbildning för att konfigurera, förinstallera och funktionstesta kopieringsmaskiner i samband med leverans av transporten. Dessa tjänster erbjuds vid våra terminaler i Luleå och Umeå.

Oemballerat är smartare

Genom att erbjuda transport av oemballerat gods sänker vi kundens kostnader och värnar om miljön. Vid transport använder vi istället återvinningsbart flergångsemballage.

Omlastningscentral

Vi erbjuder andra transportföretag att nyttja våra terminaler i Luleå och Umeå för omlastning. Vi sköter sedan distribution till slutkund.

I samarbete med andra transportföretag kan vi erbjuda rikstäckande linjenät för transport av ömtålig utrustning med tillhörande mervärdestjänster. Transport via linjenätet innebär att gods samlastas på fasta avgångstider.

Prisförfrågan godstransport (Steg 1 av 3)

Transport frånTransport till
Prisförfrågan godstransport (Steg 2 av 3)

Datum för transportAnge om möjligt

Prisförfrågan godstransport (Steg 3 av 3)Tack för din förfrågan. Vi återkommer till dig via e-post inom kort. Inte fått något mail? Kontrollera skräpposten.